UA-58418725-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

  

 

Financiering/Indicatie
Wij nemen alleen cliënten aan waarvan de PGB gelden geheel geregeld zijn. Wij werken niet met terugwerkende kracht, ten aanzien van de PGB gelden.

Je kunt op verschillende manieren financiële (zorg)ondersteuning krijgen. De financiering is afhankelijk van het soort hulp dat je krijgt.

  • Je kiest voor een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf uw zorg en begeleiding bij ons inkoopt. 
  • Je hebt hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 
  • Je kiest voor een modulair pakket via de Wlz of ondersteuning vanuit de Wmo. Niet alle onderdelen van de AWBZ zijn overgegaan naar de Wlz. Een deel is naar de Zorgverzekeringswet en een deel naar de Wmo gegaan.

De gemeente kan een PGB geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de Wmo. Hiervoor gelden voorwaarden. Wilt u meer weten kijk dan op de site van je gemeente.

 

Eigen bijdrage 
Uw eigen bijdrage voor Wlz of Wmo begeleiding wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Wilt u meer weten kijk dan op de site.