UA-58418725-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

  

 

Wat is autisme?
Met autisme bedoelen we de diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis(ASS),Klassieke Autisme, Asperger en PDD-NOS.
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen.  Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. 

LVG
LVG staat voor Licht Verstandelijk Gehandicapt en kan gaan over jongeren mét gedragsproblemen of zonder gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis
De doelgroep is het meest scherp gedefinieerd in de AWBZ. Het gaat dan om jongeren die:

• een verstandelijke beperking hebben:

- laag intellectueel functioneren (IQ-score van 50 tot85) 
- beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

• bijkomende problematiek hebben:


- psychiatrische problemen
- sociale problemen
- lichamelijke problemen 

• ernstige gedragsproblemen vertonen 
• behoefte hebben aan chronische ondersteuning 

Veel jongeren hebben gelijksoortige problemen maar zijn volgens bovenstaande definitie (net) niet LVG. Dat is kenmerkend van deze groep, vanwege hun meervoudige problematiek worden zij slecht onderkend. Het gevolg hiervan is dat vaak een verkeerde begeleiding wordt toegepast die niet aanslaat. Dit geldt zeker voor de groep met een relatief hogere IQ-score. Hun zwakbegaafdheid valt niet gelijk op en leidt ertoe dat bijvoorbeeld een psychiatrische behandeling niet succesvol is. Psychiatrische behandeling richt zich veel op het bevorderen van zelfinzicht, maar voor een LVG-jongere is dat vaak te moeilijk.  

Bron: kamerstuk MinVWS, kenniscentrum, LVG, en Indicatiecriteria LVG