UA-58418725-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

  


Bewonersoverleg
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgesteld dat de cliënten van instellingen in de gezondheidszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. Wettelijk vertegenwoordigers kunnen invloed uitoefenen op de leef- en werkomgeving van cliënten vanThuis voor nu. Met deze informatie en adviezen kan Thuis voor nu de dienstverlening nog beter afstemmen. Hoe krijgt dat vorm?
De individuele zorg en dienstverlening wordt afgesproken in de ondersteuningsplan besprekingen, waarbij de cliënt en zijn vertegenwoordigers aanwezig zijn. Dit is het moment waarop de individuele wensen kenbaar worden gemaakt. Alle afspraken worden vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 
In woningen en werkgroepen is er -waar mogelijk- huiskamer- of werkoverleg. Vanwege de kleinschaligheid van Thuis voor nu en dat er te weinig ouders zijn werken wij niet met een cliëntenraad. 
Om deze reden heeft de Thuis voor nu ervoor gekozen om minstens zes keer per jaar een bewonersoverleg te houden met de cliënten van Thuis voor nu. Bij deze gesprekken is altijd de begeleider of zorgondernemer aanwezig. Aan de hand van vragen probeert de zorgaanbieder de onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten bespreekbaar te maken met de cliënten. Vaak zijn dat onderwerpen die spelen in de leefomgeving van de cliënt, zoals de woning, de dag- en vrijetijdsbesteding of het werk. Iedere cliënt mag dan zeggen of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt. Van alle overleggen wordt een verslag gemaakt. 

Ouderavond 
Jaarlijks worden er ook twee ouderavonden (vanaf 2016) georganiseerd in het wooninitiatief. Deze ouderavonden worden bezocht door de ouders en belangenbehartigers (ofwel ‘vertegenwoordigers’) van de cliënten. De zorgondernemer is aanwezig op deze ouderavonden en ook mogen mensen worden uitgenodigd die kunnen helpen bij (een onderwerp van) de vergadering. Voor aanvang van de ouderavond wordt een agenda opgesteld door de zorgaanbieder en verspreid aan de deelnemers. Ook wordt van elke vergadering een verslag gemaakt. De vertegenwoordigers mogen de zorgaanbieder advies geven over alle onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn met name over zaken als wonen, zorg, werk en vrije tijd.  

Vertrouwenspersoon
Thuis voor nu wil goede zorg en ondersteuning leveren.
De clientenvertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor cliënten en verwanten die op enigerlei wijze behoefte hebben op vertrouwelijke wijze hun hart te luchten, hun gedachten en gevoelens te delen, zich uit te spreken, advies te vragen omtrent zaken die hen bezig houden, met of zonder doel deze zaken binnen de organisatie in behandeling te laten nemen.

gegevens vertrouwenspersoon
Mevr. A Schoots  

Klagen mag
Heeft u klachten over (een onderdeel van) de zorg- en dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij raden u aan om eerst te gaan praten met degene die de klacht heeft veroorzaakt of de klacht kan oplossen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw pb-er, de teamleider, directeur of de vertrouwenspersoon van Thuis voor nu. Mocht u van mening zijn dat de klacht niet opgelost is, kunt u zich wenden naar de klachtencommissie.   www.geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl