Thuis voor nu

Trainen naar zelfstandig wonen
Wil je graag zelfstandig wonen? En weet je dat bij zelfstandig wonen een hoop komt kijken? Wil je daarom eerst nog praktische zaken leren? Dan kunnen wij jou helpen!

Je leeft met andere mensen in het huis. Om individuele aandacht te kunnen geven aan jou, wonen er niet meer dan 7 mensen in het huis. Je hebt een eigen zit-slaap appartement. Je leert veel praktische vaardigheden zoals koken, boodschappen doen en huishouden, maar dat is niet alles. Want tenslotte wil je als je straks zelfstandig gaat wonen ook sociale contacten hebben. Mocht je die niet hebben dan kunnen we je helpen zodat je ook aanspraak hebt als je alleen woont. Of wanneer je een hoop sociale contacten hebt, je erbij helpen dat niet alle avonden helemaal vol gepland zijn en je geen rust meer hebt. De meesten vinden financiële zaken saai en moeilijk. Als je zelfstandig gaat wonen is het eigenlijk wel fijn dat je je eigen financiële zaken kunt regelen toch? Ook hier zullen we je bij helpen. 

Je moet dan denken aan hulp bij brieven die je niet begrijpt, bewust worden van je uitgaves, hoe je overzicht houd in je in-en uitgaves, sparen en hoe je je algemene administratie overzichtelijk houdt en bijhoud. Je leert op je eigen manier hoe je zelfstandig kan zijn. 

Daar is ruimte om fouten te maken. Jij bepaalt het tempo en er zit geen tijd aan gebonden aan hoe lang je erover doet en wanneer je doorstroomt naar zelfstandig wonen. Het doel is om stap voor stap zelfstandig te gaan wonen met of zonder ambulante hulp 

 

Indicatie
Voor trainen naar zelfstandig wonen heb je indicatie nodig. Afhankelijk van jouw zorg is deze aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) zij beoordelen of jouw zorg onder de Wlz (Wet langdurige zorg) valt. Mocht je niet onder de Wlz vallen dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij het Wmo- loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van je gemeente.

Afhankelijk van je situatie wordt er een maandelijkse bijdrage geïnd door het CAK als je bij Thuis voor nu gaat wonen.