Thuis voor nu

Voor de bewoners
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij Thuis voor nu. Thuis voor nu is een kleinschalig wooninitiatief die plaats heeft voor zeven bewoners. We zitten dicht bij de stad, bij de supermarkt, bioscoop en station en dit kunnen we allemaal lopend af. De kamers zijn lekker ruim. Je hebt een eigen zit-slaapkamer. We hebben een grote keuken waar we met zijn allen samen eten. 

Mocht je na het eten niet naar je eigen kamer willen maar vind je het gezellig om nog beneden te zijn, dan hebben we een gezamenlijke woonkamer waar we bijvoorbeeld kunnen uitbuiken, tv kijken en spelletjes doen. 

We willen jou graag helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en bij het behouden van je vaardigheden. 

Je moet dan denken aan; hoe houd ik mijn eigen kamer schoon (ik ben er mee eens dit is niet de leukste taak is maar ook dit hoort erbij), koken, omgaan met nieuwe situatie, omgaan met andere enz.

Zo zijn er heel veel vaardigheden. Maar misschien heb je wel eigen wensen of ideeën die je wilt leren, ook daar gaan we het samen over hebben om te kijken hoe we je daarbij kunnen ondersteunen. 

Ben je al beetje nieuwsgierig en zou je graag eens willen komen kijken of Thuis voor nu iets voor jou is? 
Ga dan naar contact. Daar staan al onze gegevens. 

Hopelijk zien we je snel. In ieder geval staat de thee, koffie of de limonade voor je klaar.

Bewonersoverleg
De individuele zorg en dienstverlening wordt afgesproken in de ondersteuningsplan besprekingen, waarbij de cliënt en zijn vertegenwoordigers aanwezig zijn. Dit is het moment waarop de individuele wensen kenbaar worden gemaakt. Alle afspraken worden vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Vanwege de kleinschaligheid van Thuis voor nu en dat er te weinig ouders zijn werken wij niet met een cliëntenraad. Om deze reden heeft de Thuis voor nu ervoor gekozen om minstens zes keer per jaar een bewonersoverleg te houden met de cliënten van Thuis voor nu. Bij deze gesprekken is altijd de begeleider aanwezig. Aan de hand van vragen probeert de zorgaanbieder de onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten bespreekbaar te maken met de cliënten. Vaak zijn dat onderwerpen die spelen in de leefomgeving van de cliënt, zoals de woning, de dag- en vrijetijdsbesteding of het werk. Iedere cliënt mag dan zeggen of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt. Van alle overleggen wordt een verslag gemaakt.

Vertrouwenspersoon
Thuis voor nu wil goede zorg en ondersteuning leveren.
De cliëntenvertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor cliënten die behoefte hebben op vertrouwelijke wijze hun hart te luchten, hun gedachten en gevoelens te delen, zich uit te spreken, advies te vragen omtrent zaken die hen bezig houden, met of zonder doel deze zaken binnen de organisatie in behandeling te laten nemen. gegevens vertrouwenspersoon: Mevr. A Schoots 

Ouderavond 
Jaarlijks worden er ook twee ouderavonden (vanaf 2016) georganiseerd in het wooninitiatief. Deze ouderavonden worden bezocht door de ouders en belangenbehartigers (ofwel ‘vertegenwoordigers’) van de cliënten. De vertegenwoordigers mogen de zorgaanbieder advies geven over alle onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn met name over zaken als wonen, zorg, werk en vrije tijd. 

Klagen mag
Heeft u klachten over (een onderdeel van) de zorg- en dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij raden u aan om eerst te gaan praten met degene die de klacht heeft veroorzaakt of de klacht kan oplossen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw pb-er, de teamleider, directeur of de vertrouwenspersoon van Thuis voor nu. Mocht u van mening zijn dat de klacht niet opgelost is, kunt u zich wenden naar de klachtencommissie. 

www.geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl