Thuis voor nu

Begeleid wonen
Je wilt net als de meeste jongeren werken aan je toekomst en een nieuwe stap zetten in je leven. Je bent eraan toe om het huis uit te gaan. Je wil dit heel graag maar jij en jouw ouders/verzorgers weten dat je niet alleen kunt wonen. Jij hebt blijvende ondersteuning en hulp nodig met jouw dagelijkse regelmaat. Soms is het moeilijk om te horen dat je blijvende ondersteuning nodig hebt. Toch kan het ook fijn zijn dat je weet dat er altijd iemand is waar je op mag leunen.

We bieden je begeleiding aan op alle levensgebieden. Er is ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling, die aansluit bij jouw wensen en jouw behoeften. Ons doel is om je zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven in onze maatschappij. Wat je zelf kunt doen, wordt ondersteund, en zo mogelijk, verder ontwikkeld. We doen dat graag samen met de mensen die voor jouw belangrijk zijn. Dat kunnen je ouders, vrienden of andere professionele zorgverleners en organisaties zijn. Om jou veilig en plezierig te laten wonen en tevens individueel te kunnen begeleiden hebben wij bewust gekozen om de groep niet groter te maken dan 7 bewoners. Iedereen heeft een eigen zit- slaapappartement. Alle bewoners huren het appartement van Thuis voor nu.

Indicatie
Voor begeleid wonen heb je indicatie nodig. Afhankelijk van jouw zorg is deze aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) zij beoordelen of jouw zorg onder de Wlz (Wet langdurige) zorg valt. Mocht je niet onder de Wlz vallen dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij het Wmo- loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van je gemeente. Afhankelijk van je situatie wordt er een maandelijkse bijdrage geïnd door het CAK als je begeleid gaat wonen.