Systeemtherapie

Onlangs ben ik, Kim Spierenburg, afgestudeerd als Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestalt gezinstherapeut.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke anderen bijvoorbeeld de ouders, broer, zus, of vrienden betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met andere belangrijke personen die niet aanwezig kunnen zijn bij dit gesprek. Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf. De leefsituatie en relaties, ook wel samen het systeem genoemd hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren hebben op het probleem en op alle betrokken.

Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

 

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bijvoorbeeld dat een gezin uit balans raakt door relatieproblemen van de ouders of dat naasten ook (psychische) klachten ontwikkelen.

Mijn aandacht ligt bij gezinnen en mijn specialisme bij samengestelde gezinnen en adoptiegezinnen.

Vaak combineer ik de gesprekken met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) dit is een wereldwijd toegepaste methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. 

Bij Thuis voor nu vinden we het belangrijk dat het systeem van de bewoner meegenomen wordt in de zorg. De meeste begeleiders hebben de basiscursus systeemtherapeut gevolgd, deze was afgestemd op Thuis voor nu.

Bezoekadres

Wadenoijenlaan 351-118
4006 AG Tiel

Nicolaas beetsstraat 39
4003 KA Tiel

Contact Info

Prinses Beatrixlaan 19
4001 AG Tiel

aanmeldenwonen@thuisvoornu.nl